Skjer i dag
11:00 - 12:30

Styrketrening 55+

14:30 - 15:30

Trening frisklivssentralen

14:45 - 16:00

Dans uten grenser

17:30 - 18:30

Dametrening

18:00 - 22:00

Bridgeklubben

Arrangement
UKM HORNINDAL/STRYN
Lokalmønstringa for Stryn og Hornindal går av stabelen i Stryn Kulturhus 9. februar KL. 17:00.

09.02.2019
09.02.2019
9
feb
1700
2100
Nyhende
Tematisk kommunedelplan
Tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - handlingsplan 2019, og lokal frist for søknad om spelemidlar 2019.
For å kunne søkje om spelemidlar i 2019 må prosjektet det blir søkt midlar til stå i kommunen sin handlingsplan over prioriterte anlegg. Handlingsplanen skal rullerast og godkjennast av kommunestyret kvart år, og dei som ynskjer å påverke denne prioriteringa må sende sine merknader til kommunen innan 27.11.2018.
Ola Norman
Meld deg på UKM no
Påmeldinga til UKM 2019 ha opna. Vi inviterar alle mellom 10 og 20 år til å melde seg på.       
Ola Norman
Instagram
@Hornindal514
Hornindal i media
Lag og organisasjonar
Vi har over 40 lag og organisasjonar i Hornindal, her finn du meir informasjon om desse.
Hornindal
kommune
Link til Hornindal Kommune si heimeside.
Hornindal
Frivilligsentral
Les meir om kva Hornindal frivilligsentral jobbar med og korleis du evt. kan bidra.