Skjer i dag
13:00 - 14:00

Barselstrening

19:00 - 20:00

Zumba

19:30 - 22:00

Handarbeidskafè

20:30 - 22:00

Herretrim

Arrangement
Kven sin tur er det, eigentleg?

Foto: Bengt Flaten
25.07.2020
26.07.2020
25
jul
2000
2400
Dansegalla i Hornindal
21.08.2020
23.08.2020
21
aug
1930
0230
Nyhende
Ny dagleg leiar på Hornindal Frivilligsentral
Ola Norman
HORNINDAL SOKN OVERFØRT TIL MØRE BISPEDØME
Søndag var det høgtideleg markering av at Hornindal går over frå Bjørgvin til Møre bispedøme. 

Ola Norman
Hornindal i media
Lag og organisasjonar
Vi har over 40 lag og organisasjonar i Hornindal, her finn du meir informasjon om desse.
Hornindal
kommune
Link til Hornindal Kommune si heimeside.
Nye Volda: nyevolda.no
Hornindal
Frivilligsentral
Les meir om kva Hornindal frivilligsentral jobbar med og korleis du evt. kan bidra.