Skjer i dag
11:00 - 12:30

Styrketrening 55+

11:00 - 13:00

Småbarnstreff

12:00 - 14:00

Karatreff i Varmestova

14:30 - 15:30

Trening frisklivssentralen

14:45 - 16:00

Dans uten grenser

17:30 - 18:30

Dametrening

18:00 - 22:00

Bridgeklubben

20:00 - 21:00

Basisball

Arrangement
Kveding, smørbukk- og fylkeskappleik
Oversikt over tilbodet i mars:

19.03.2019
01.04.2019
19
mar
0000
0000
Årsmøte for Foreininga Grobygget
27.03.2019
27.03.2019
27
mar
1800
2000
Migrasong

 Vel møtt til Migrasong på Smia 1.april.


01.04.2019
01.04.2019
1
apr
1900
2000
Rotlaus
Rotlaus i Honndalshallen
27.04.2019
28.04.2019
27
apr
2030
0230
Dansegalla
Fredag og laurdag 23-24 august blir den årlege dansegallaen i Hornindal arrangert. 

23.08.2019
25.08.2019
23
aug
Nyhende
UKM-Festival
UKM Stryn/ Hornindal gjekk av stabelen 9. februar i Stryn kulturhus. 29.-31. mars er det klart for UKM-festival i Vågsøy. 
Ola Norman
Tematisk kommunedelplan
Tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - handlingsplan 2019, og lokal frist for søknad om spelemidlar 2019.
For å kunne søkje om spelemidlar i 2019 må prosjektet det blir søkt midlar til stå i kommunen sin handlingsplan over prioriterte anlegg. Handlingsplanen skal rullerast og godkjennast av kommunestyret kvart år, og dei som ynskjer å påverke denne prioriteringa må sende sine merknader til kommunen innan 27.11.2018.
Ola Norman
Instagram
@Hornindal514
Hornindal i media
Lag og organisasjonar
Vi har over 40 lag og organisasjonar i Hornindal, her finn du meir informasjon om desse.
Hornindal
kommune
Link til Hornindal Kommune si heimeside.
Hornindal
Frivilligsentral
Les meir om kva Hornindal frivilligsentral jobbar med og korleis du evt. kan bidra.