Skjer i dag
11:15 - 12:00

Balansegruppe

14:30 - 15:30

Ungdomstrening FLS

17:30 - 18:30

Dametrening

19:30 - 22:00

Handarbeidskafè

20:00 - 21:30

Øving Spelemannslaget

Arrangement
Rotlaus
Rotlaus i Honndalshallen
27.04.2019
28.04.2019
27
apr
2030
0230
Dansegalla
Fredag og laurdag 23-24 august blir den årlege dansegallaen i Hornindal arrangert. 

23.08.2019
25.08.2019
23
aug
Norsk kornølfestival
Velkomne til Norsk kornølfestival i Honndalshallen

11.10.2019
12.10.2019
11
okt
1700
2359
Nyhende
UKM-Festival
UKM Stryn/ Hornindal gjekk av stabelen 9. februar i Stryn kulturhus. 29.-31. mars er det klart for UKM-festival i Vågsøy. 
Ola Norman
Tematisk kommunedelplan
Tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - handlingsplan 2019, og lokal frist for søknad om spelemidlar 2019.
For å kunne søkje om spelemidlar i 2019 må prosjektet det blir søkt midlar til stå i kommunen sin handlingsplan over prioriterte anlegg. Handlingsplanen skal rullerast og godkjennast av kommunestyret kvart år, og dei som ynskjer å påverke denne prioriteringa må sende sine merknader til kommunen innan 27.11.2018.
Ola Norman
Instagram
@Hornindal514
Hornindal i media
Lag og organisasjonar
Vi har over 40 lag og organisasjonar i Hornindal, her finn du meir informasjon om desse.
Hornindal
kommune
Link til Hornindal Kommune si heimeside.
Hornindal
Frivilligsentral
Les meir om kva Hornindal frivilligsentral jobbar med og korleis du evt. kan bidra.