Opningstider på biblioteket
Opningstider på biblioteket i haust. 
Ola Norman
Frå 20. august har Hornindal bibliotek betjent opningstid onsdagar i tida 14.00 til 18.30.
Biblioteket er ope for enkle tenester gjennom servicekontoret kvardagar mellom 9.00 og 15.00.
Biblioteket kjem også til å vere ope laurdag 29. september og laurdag 3. november mellom kl 12.00 og 14.00.