Opning av Groscena
14. September vert det offisiell opning av Groscena. 
Ola NormanVI TRENG LOPPER

Har du skjulte skattar som ligg på loft, i skåp eller garasje? Desse tek vi gjerne imot på Grobygget laurdag 7.9. mellom kl. 14 og 18 eller torsdag 12.9. mellom kl. 16 og 18.
Vi tek imot lopper av alle slag, men vert ekstra glade for å få kle, leikar og utstyr til born. 

Vi tek ikkje imot:
- Øydelagde kle eller ting
- Skjetne kle
- Undertøy


For meir info
E-post:      frivilligsentralen@hornindal.kommune.no
Tlf:             57879814/41512813
Facebook: Foreininga Grobygget