Honndalsleikane 2018Hornindal Idrettspark

Laurdag 26.mai kl 12.00


Klassar/øvingar:

G/J 10 år og yngre: 60 m, lengde, liten ball, 200 m

G/J 11-12 år:  60 m,200 m, lengde, liten ball,600 m

G/J 13-16 år: 60m (13/14), 100m(15/16),lengde,  høgde, liten ball(13), 200 m, 600 m, kule


Startkontingent 

Inntil 12 år:  kr 120 for fritt antal øvingar.

13-16 år:  kr 80,- pr. øving. Dobbel startkontingent ved etterpåmelding.

For 10-åringar og yngre: 3 forsøk i hopp og kast, medan 11-16 år får 4 forsøk.

Deltakarpremiar for alle opp til 12 år. Premiering til dei tre beste i klassane 13-16 år.

Arrangementet nyttar elektronisk tidtaking.

Påmelding:

Webpåmelding via   www.minidrett.no (utøvar enkeltvis) eller www.sportsadmin.no (klubbvis ved påmeldingsansvarleg)

Siste frist for påmelding onsdag 23. mai  kl 23.59

Startpengar innbetalast ved påmelding til konto: 3820.20.12768

Kontakt: Ståle Hatlelid - /shatle@online.no91566944      

Alle som er 13 år og eldre må ha betalt heilårslisens for å kunne delta.

Spørsmål vedr. web påmelding rettast til krinskontoret tlf 57 76 12 22

Tidskjema vert lagt ut på: www.sffik.no når det er klart.

Velkomen til Hornindal  Idrettspark                     
HIL friidrett