Generalforsamling i Hornindal Skisenter AS

7. November vert det generalforsamling i Hornindal Skisenter AS i varmestova.

Dei som ønskjer at vi skal ta opp saker på møtet må sende desse på e-post til styreleiar Randi Langlo (randila@hotmail.com) seinast 23. oktober. 
Vel møtt!