Hornindal FrivilligsentralHornindal Frivilligsentral er eit senter for frivillig aktivitet. Sentralen driv mange forskjellege tiltak og møteplassar. Ta kontakt om du kunne tenke deg å delta eller bidra på noko vis. 
            

Aktivitetar/tiltak
Småbarnstreff 
Hornindal Fritidsklubb  
Dans uten grenser Hornindal
Karatreff
Matombringing
Seniortrim
Måndagstrimmen 
Stoltrim
Seniortreff
Den kulturelle spaserstokken
Sittedans
Bingo på omsorgssenteret 
Besøksven 
Bil for rørslehemma
Trim for alle” 
Handarbeidskafé 
Utkøyring av strøsand 
Verdsdagen for psykisk
Frivilligprisen
Honndalsportalen
Sykling Uten
UKM
Vårbasar på omsorgssenteret 
Kulturnatt
Honndalskompis

Kontakt
Ola Bergset Ulvedal            57879814/95176092/ frivilligsentralen@hornindal.kommune.no