Hornindal Spelemannslag

Hornindal SpelemannslagHornindal spelemannslag arbeider for å ta vare på og halde i hevd musikktradisjonane våre.

Spelemannslaget øvar ein gong i veka og opptrer mange gongar gjennom året.
Vi arrangerer også kveding for folk i alle aldrar. 

Kontakt

Oddgeir Tomasgard            40220427/oddgeir@tomasgard.net