Hornindal Bygdekvinnelag

Hornindal Bygdekvinnelag

Hornindal Bygdekvinnelag er ei lokalforeining av Norges Bygdekvinnelag. Bygdekvinnelaget er ein pådrivar for ei levande bygd. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygda, og er forkjemparar for kvinners økonomiske og sosiale rettigheiter.

Kontakt
Aashild Sætren            90022629/aashildsaetren@yahoo.no