Stryn og Hornindal Pensjonistlag

Stryn og Hornindal Pensjonistlag

Stryn og Hornindal pensjonistlag har som mål å skape betre kontakt mellom menneske. Vi fremjar kulturelle opplevingar i form av musikk, song, dans, lyrikk, lokalhistorie og trim for betre helse. Derfor har vi kulturfestar, temakveldar, medlemsmøte, «aktive eldre» og tre turar i inn-og utland. Det å reise saman med mange kjende skapar tryggleik. Motto for laget er «alle skal med»: Einsame, dei mednedsett funksjonshemming og andre plager, friske og aktivve, og alltid med glede og optimisme i fokus, og alle samkome med god mat og godt fellesskap.

Kontakt
Harald Kåre Ekroll            48155590/harald.ekroll@enivest.net

Pensjonistlaget si heimeside