Opning av Groscena
14. September vert det offisiell opning av Groscena. 
Ola Norman
Venebenkar i Nye Volda
Venebenkar på plass i Hornindal og Volda
Ola Norman
UKM-Festival
UKM Stryn/ Hornindal gjekk av stabelen 9. februar i Stryn kulturhus. 29.-31. mars er det klart for UKM-festival i Vågsøy. 
Ola Norman
Tematisk kommunedelplan
Tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - handlingsplan 2019, og lokal frist for søknad om spelemidlar 2019.
For å kunne søkje om spelemidlar i 2019 må prosjektet det blir søkt midlar til stå i kommunen sin handlingsplan over prioriterte anlegg. Handlingsplanen skal rullerast og godkjennast av kommunestyret kvart år, og dei som ynskjer å påverke denne prioriteringa må sende sine merknader til kommunen innan 27.11.2018.
Ola Norman
DIGITAL REGISTREING I FJELLTRIMMEN

Trimgruppa i Hornindal IL startar med digital registrering i fjelltrimmen  11.9.2018. Til dette brukar vi den digitale registreringsappen Georeg.
Ola Norman
Opningstider på biblioteket
Opningstider på biblioteket i haust. 
Ola Norman
Hornindal514 på instagram
Vi repostar dine bilder.      Følg hornindal514 på instagram.
Ola Norman
Velkomen til ny Honndalsportal
Den nye Honndalsportalen er her. Vi treng di hjelp til å halde den oppdatert! 
Ola Norman