Tematisk kommunedelplan
Tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - handlingsplan 2019, og lokal frist for søknad om spelemidlar 2019.
For å kunne søkje om spelemidlar i 2019 må prosjektet det blir søkt midlar til stå i kommunen sin handlingsplan over prioriterte anlegg. Handlingsplanen skal rullerast og godkjennast av kommunestyret kvart år, og dei som ynskjer å påverke denne prioriteringa må sende sine merknader til kommunen innan 27.11.2018.
Ola Norman
Meld deg på UKM no
Påmeldinga til UKM 2019 ha opna. Vi inviterar alle mellom 10 og 20 år til å melde seg på.       
Ola Norman
DIGITAL REGISTREING I FJELLTRIMMEN

Trimgruppa i Hornindal IL startar med digital registrering i fjelltrimmen  11.9.2018. Til dette brukar vi den digitale registreringsappen Georeg.
Ola Norman
Opningstider på biblioteket
Opningstider på biblioteket i haust. 
Ola Norman
Hornindal514 på instagram
Vi repostar dine bilder.      Følg hornindal514 på instagram.
Ola Norman
Velkomen til ny Honndalsportal
Den nye Honndalsportalen er her. Vi treng di hjelp til å halde den oppdatert! 
Ola Norman