Foreininga Grobygget


Foreininga Grobygget har som føremål å jobbe for å fornye, revitalisere og skape ny aktivitet i Grobygget og Groparken. Målet er å få utnytta bygget og området sitt fulle potensiale og skape noko verdifullt for alle innbyggjarar, personar med fritidsbustad i nærområdet og tilreisande.

Målsettinga til foreininga er mellom anna: 
- få til framtidsretta aktivitet i Grobygget og parken som kan vere med på å legge til rette for trivsel, aktivitet og næringsutvikling ved Hornindalsvatnet.
- vere med på å utvikle Grobygget og parken til å bli hjartet i strandsona på Grodås med badestrand, båtplassar og kaiområde saman med andre aktørar.    

Leiar: Bjørn Lødemel / 91777488 / bjorn.lodemel@gmail.com
Nestleiar og sekretær: Kristine Sofie Orheim Hansen / 41512813 / hornindalfrivilligsentral@volda.kommune.no

Årsmelding for 2020

Årsmelding for 2019