Hornindal Bondelag

Hornindal Bondelag


 Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 63000 medlemmar i ryggen jobbar vi for å sikre dei beste vilkåra for norsk matproduksjon.

Norges Bondelag arbeider for å betre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og med over 63.000 medlemmar, 515 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontaktar og høg fagleg kompetanse, er vi ein sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.


Kontakt
Anders Hjellbakk            97573386/ andhjell@online.no