Hornindal Bygdekvinnelag

Hornindal Bygdekvinnelag

Hornindal Bygdekvinnelag er ei lokalforeining av Norges Bygdekvinnelag. Bygdekvinnelaget er ein pådrivar for ei levande bygd. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygda, og er forkjemparar for kvinners økonomiske og sosiale rettigheiter.

Kontakt
Brit Helga Lødemel Tomasgard, 994 10 373, brit.tomasgard@gmail.com