Hornindal Fritidsklubb


Hornindal Fritidsklubb har som føremål å vere ein arena for sosialt samvær for barn og unge, med målsetnad om å skape ein ”trygg stad å vere”, der barn og unge kan utvikle sosiale relasjonar på tvers av interesse, bakgrunn og nasjonalitet.         
Klubben arrangerar Open Hall i Honndalshallen for 5, 6, 7 og 8. klasse ein gong i månaden, og føl skuleruta. 

De finn Hornindal Fritidsklubb på facebook, der det også vert lagt ut relevant informasjon. 

Hornindal Frivilligsentral er sekretær i styret, og har ansvar for den daglege drifta av klubben. 
Kontakt: Kristine Sofie Orheim Hansen / 41512813 / hornindalfritidsklubb@gmail.com