Hornindal FrivilligsentralHornindal Frivilligsentral er eit senter for frivillig aktivitet. Sentralen driv mange forskjellege tiltak og møteplassar. Ta kontakt om du kunne tenke deg å delta eller bidra på noko vis. 
            

Aktivitetar/tiltak i regi av frivilligsentralen og arrangement vi er med på å arrangere:
Småbarnstreff 
Hornindal Fritidsklubb  
Søndagsbaluba
Dans uten grenser Hornindal
Karatreff
Matombringing
Seniortrim
Måndagstrimmen 
Stoltrim
Seniortreff
Den kulturelle spaserstokken  
Sittedans
Bingo på omsorgssenteret 
Besøksven 
Bil for rørslehemma
"Trim for alle” 
Handarbeidskafé 
Utkøyring av strøsand 
Verdsdagen for psykisk helse
Kulturdagane og Ta sjansen
Frivilligprisen
Honndalsportalen
Sykling Uten alder
UKM
Vårbasar på omsorgssenteret
Aktivitetsven for personar med demens 
Kulturnatt
Foreininga Grobygget


Kontakt
Kristine Sofie Orheim Hansen     41512813    hornindalfrivilligsentral@volda.kommune.no