Hornindal FrivilligsentralHornindal Frivilligsentral er eit senter for frivillig aktivitet. Sentralen driv mange ulike tiltak og møteplassar. Ta kontakt om du kunne tenke deg å vere frivillig, eller om du har spørsmål kring tilboda våre. 
            

Aktivitetar/tiltak i regi av frivilligsentralen og arrangement vi er med på å arrangere:
Småbarnstreff 
Hornindal Fritidsklubb  
Søndagsbaluba
Dans uten grenser Hornindal
Karatreff
Matombringing
Seniortrim
Jentetrimmen 
Stoltrim
Seniortreff
Den kulturelle spaserstokken  
Bingo på omsorgssenteret 
Besøksven 
Bil for rørslehemma
"Trim for alle” 
Handarbeidskafé 
Utkøyring av strøsand 
Verdsdagen for psykisk helse
Kulturdagane og Ta sjansen
Frivilligprisen
Honndalsportalen
Sykling Uten alder
UKM
Vårbasar på omsorgssenteret
Aktivitetsven for personar med demens 
Kulturnatt
Foreininga Grobygget
Hornindal utstyrsbank 


Kontakt
Kristine Sofie Orheim Hansen     41512813    hornindalfrivilligsentral@volda.kommune.no
Hornindal utstyrsbank: 46812928