Hornindal Grunneigarlag

Hornindal Grunneigarlag

Hornindal grunneigarlag er ei samanslutning av grunneigar i Hornindal kommune, og delar av Markane i Stryn kommune.

Kontakt
Rasmus Kirkhorn           92240076/rasmus.k.kirkhorn@online.no 

Forskrift om fiske etter innlandsfisk i innsjøar med anadrome laksefisk i Sogn og Fjordane