Hornindal Hagelag

Hornindal HagelagHage er god trim og rekreasjon. Hage er hobby. Meld deg inn i dag.

Aktivitetar
Vinter:                 Temamøter m/ film – bilder (tema: Hage)
Påske:                 Gult er kult. Dekorasjonskveld m/ instruktør.
Vår/sommar:       Hagevandring – Blåtur – Planting                                       
                            Hagedag m/kaffi og vafler. Utlodding av hagegruppe.                             
                            Blomsterbil                                      
                            1000 åpne hagar  (hagevandring m.m.)
Haust:                 Sopptur m/kontrollør.  Kos m/soppstuing                                                  
                            Dryppe lys – lage såpe m.m. 
Jul:                      Lage juledekorasjonar til utlodding /  eige bruk.                             
                            Kos m/ gløgg og julekaker.

Kontingent kr. 530,-

Kontakt
Inger Lefdal Kirkhorn            91398224/inger.l.k@outlook.com 

Hornindal hagelag si heimeside