Hornindal Idrettslag
Hornindal Idrettslag driv mykje sportsleg aktivitet i Hornindal og har ansvaret for følgjande grupper:

- Barneidrettskulen
- Trimgruppa
- Skigruppa
- Volleyballgruppa
- Friidrettsgruppa
- Fotballgruppa

Kontakt 
Robert Grodås       95770520       robert.grodaas@gmail.com  


ÅRSMELDING 2018
Årsrekneskap 2018   4 år.
Årsrekneskap med fordeling grupper 2018
Balanse 2018