UKM
UKM Volda og Ørsta, ei digital mønstring


På grunn av pandemien vi står midt oppe i kan vi diverre ikkje gjennomføre UKM som tidlegare år. 
Vi ønskjer likevel å gje ungdom i Volda og Ørsta mulighet til å delta på UKM, og lokalmønstringa er difor gjort om til ei digital mønstring i år. 

Vi filmar innslaga frå Ørsta Kulturhus og legg dei ut i etterkant.
Meir informasjon om opplegget kjem. 
https://ukm.no/2021-volda-volda-orsta/

Påmeldingsfrist 1. mars. 


Om du lurer på noko so er det berre å ta kontakt. Vi ønskjer å legge til rette for at alle som ønskjer det skal kunne delta på ein trygg måte!


Kommunekontakter: 
Kristine Sofie O. Hansen, UKM-kontakt Hornindal, 41512813
Tone Rustestuen Aarhus, UKM-kontakt Volda, 90768463